سگوي از دوچرخ تشكيل شده است كه با محوري به يكديگر متصل شده‌اند و روي محور دو جاي پا براي ايستادن و يك دسته قرار دارد كه به صورت عمودي است و از آن به عنوان فرمان استفاده مي‌شود. در واقع اين وسيله، رباتي دو چرخ با تعادل ديناميكي است. يعني اگر خاموش باشد،‌ از تعادل خارج مي‌شود. در واقع ديناميك ربات شبيه به يك آونگ معكوس است و اگر به طور فعال كنترل نشود، سقوط مي‌كند. با وجود اين‌كه كنترل اين ربات در مقايسه با وسايل نقليه‌اي كه دوچرخ دارند پيچيده‌تر است و در ذات ناپايدار است، اما در عوض قابليت حركت روي سطوح ناهموار را دارد.

اين وسيله براي استفاده در پياده‌روها، مسيرهاي دوچرخه و داخل ساختمان‌ها ساخته شده است و ادارات پليس، تورهاي گردشگري، انبارهاي بزرگ و كمپاني‌هاي تاسيساتي در حال استفاده از آن هستند.

ربات سگوي علاوه بر عدم مصرف سوخت‌هاي فسيلي فضاي بسيار كمي اشغال مي‌كند قدرت مانوردهي زيادي دارد و استفاده از آن بسيار راحت است

هم اكنون در برخي از كشورها بخصوص در اروپا ربات‌هاي سگوي رايج شده و در سطح گسترده‌اي كاربرد پيدا كرده‌اند؛ به طوري كه اين كشورها به فكر وضع مقرراتي درباره استفاده از آنها افتاده‌اند. اين وسايل آنچنان مورد توجه قرار گرفته كه هم اكنون استفاده از آنها در ايالت زالن آلمان رايج شده است و حتي يكي از مقامات پليس آلمان استفاده ماموران پليس از اين وسيله و حركت با آن در پياده‌روها و ميان عابران را بهتر و كم زحمت‌تر از دوچرخه و خودروهاي پليس مي‌داند. همچنين از اين وسيله نقليه در آمريكا و برخي از شهرهاي ديگر كشورهاي اروپايي از جمله وين و پاريس بويژه براي گردشگراني كه دائم در حال راه رفتن هستند استفاده مي‌شود.

نكته جالب اين است كه ورود چنين وسيله‌اي پس از مدت زمان به نسبت طولاني در بسياري از كشورها اتفاق افتاد و به عنوان مثال در آلمان تاييد اين وسيله و ورود آن به بازار 5 سال طول كشيد، اما بسياري از كارشناسان مسائل حقوقي هنوز درباره اين‌كه اين وسيله را جزو كدام دسته از وسايل نقليه قرار دهند ترديد دارند.

www.jamejamonline.ir