– ” سيد علي اکبر ميروکيلي ” شهردار يزد با استفاده از دوچرخه ضمن بازديد از منطقه سه شهرداري يزد، وضعيت آن را بررسي کرد گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي شهرداري يزد، حاکي است: اين کار در راستاي ترويج فرهنگ دوچرخه سواري در شهر دوچرخه ها (يزد) و بررسي بيشتر وضعيت شهر، انجام شده است.
وي ضمن بازديد از بخش هاي مختلف منطقه سه شهرداري يزد به بررسي وضعيت پياده روها، ساختمانهاي در دست احداث و وضعيت پارک هاي محله اي و نيازهاي مبلمان شهري پرداخت.
شهرداري يزد اعلام کرد: بازديد شهردار با دوچرخه به صورت دوره اي از سطح تمامي مناطق شهري در آينده نيز ادامه خواهد يافت.

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1097470&IdZone=45