در زیر 10 شهر برتر آمریکا از نظر درصد سفرهایی که با دوچرخه انجام میدهند از اطلاعات اداره آمار فدرال آمریکا ارائه شده است.

رتبه شهر درصد سفرهای با دوچرخه
1 پرتلند 6.0%
2 سیاتل 3.6%
3 سانفرانسیسکو 3.5%
4 مینیاپلیس 3.5%
5 واشنگتن 3.1%
6 توسان 3.0%
7 ساکرمنتو 2.5%
8 دنور 2.2%
9 تامپا 1.9%
10 فیلادلفیا 1.8%

 

 


ترجمه: احسان روحی