1 . آزادی . دوچرخه سواری یه حس آزادی میدهد که نشستن در ماشین هرگز این حس را نمیدهد .

2 . جابجایی سریعتر . در بسیاری از شهرهای پرتردد , دوچرخه میتواند سریعترین روش حمل و نقل باشد .

3 . صرفه جویی پول . دوچرخه سواری میتواند صرفه جویی قابل توجهی در هزینه بنزین باشد .

4 . کم کردن وزن . دوچرخه سواری روش عالی جهت کم کردن وزن است . همچنین دوچرخه سواری میتواند با خرید همراه باشد .

5 . مزایای سلامتی . دوچرخه سواری برای قلب مفید و میتواند بروز بیماری های قلبی را کاهش دهد .

6 . رهایی از استرس . دوچرخه سواری یک روش مقتدر در کم کردن استرس است وذهنتان را از مشکلات زیاد پاک میکند .

7 . دوچرخه سواری تساوی گراست . بزرگترین هم سطح کننده اجتماعیست . توانگر یا مستمند , هر کسی میتواند از دوچرخه سواری لذت ببرد .

8 . کاهش گرمای جهانی

9 . تصادفات کمتر

10 . مفرح (هیجانی ) بودن آن

جمع آوری و تهیه مطالب : ره آسا دیاموند

http://cyclinginfo.co.uk/blog/cycling/10-reasons-to-take-up-cycling