بعد از ظهر دیروز ملی پوشان حاضر در اردوی تیم ملی و برخی دیگر از دوچرخه سواران با حضور در بیمارستان لواسانی و بوعلی از کادر درمان به خاطر زحماتی که در این دوران کرونایی متحمل شده اند تجلیل کردند که این اقدام با استقبال خوب مدیران بیمارستان ، دکترها و پرستاران مواجه شد.