◄ برندگان مسابقه به تفکیک سالها

1927 Alfredo Binda, Italy

1928 Georges Ronsse, Belgium

1929 Georges Ronsse, Belgium

1930 Alfredo Binda, Italy

1931 Learco Guerra, Italy

1932 Alfredo Binda, Italy

1933 Georges Speicher, France

1934 Karel Kaers, Belgium

1935 Jean Aerts, Belgium

1936 Antonin Magne, France

1937 Eloi Meulenberg, Belgium

1938 Marcel Kint, Belgium

1946 Hans Knecht, Switzerland

1947 Theo Middelkamp, Netherlands

1948 Breik Schotte, Netherlands

1949 Rik Van Steenbergen, Belgium

1950 Breik Schotte, Belgium

1951 Ferdi Kubler, Switzerland

1952 Heinz Muller, Germany

1953 Fausto Coppi, Italy

1954 Louison Bobet. France

1955 Stan Ockers, Belgium

1956 Rik Van Steenbergen, Belgium

1957 Rik Van Steenbergen, Belgium

1958 Ercole Baldini, Italy

1959 André Darrigade, France

1960 Rik Van Looy, Belgium

1961 Rik Van Looy, Belgium

1962 Jean Stablinski, France

1963 Benini Beheyt, Belgium

1964 Jan Janssen, Netherlands

1965 Tom Simpson, England

1966 Rudi Altig, Germany

1967 Eddy Merckx, Belgium

1968 Vittorio Adorni, Italy

1969 Harm Ottenbros, Netherlands

1970 Jean-Pierre Monsere, Belgium

1971 Eddy Merckx, Belgium

1972 Marino Basso, Italy

1973 Felice Gimondi, Italy

1974 Eddy Merckx, Belgium

1975 Hennie Kuiper, Netherlands

1976 Freddy Maertens, Belgium

1977 Francesco Moser, Italy

1978 Gerrie Knetemann, Netherlands

1979 Jan Raas, Netherlands

1980 Bernard Hinault, France

1981 Freddy Maertens, Belgium

1982 Giuseppe Saronni, Italy

1983 Greg Lemond, USA

1984 Claude Criquielion, Belgium

1985 Joop Zoetemelk, Netherlands

1986 Moreno Argentin, Italy

1987 Stephen Roche, Irland

1988 Maurizio Fondriest, Italy

1989 Greg Lemond, USA

1990 Rudy Dhaenens, Belgium

1991 Gianni Bugno, Italy

1992 Gianni Bugno, Italy

1993 Lance Armstrong, USA

1994 Luc Leblanc, France

1995 Abraham Olano, Spanien

1996 Johan Museeuw, Belgium

1997 Laurent Brochard, France

1998 Oscar Camenzind, Switzerland

1999 Oscar Freire Gomes, Spain

2000 Romans Vainstein, Latvia

2001 Oscar Freire Gomes, Spain

2002 Mario Cipollini, Italy

2003 Igor Astarloa, Spain

2004 Oscar Freire Gomes, Spain

2005 Tom Boonen, Belgium

2006 Paolo Bettini, Italy

2007 Paolo Bettini, Italy

2008 Alessandro Ballan, Italy

2009 Cadel Evans, Australia

2010 Thor Hushowd, Norway

◄ مسابقه جاده قهرمانی جهان 2011 در میدان تالار شهر کپنهاگ (دانمارک) با یک مسیر مستقیم 28 کیلومتری (شامل2/6 کیلومتر مستر استارت ) قبل از ورود دوچرخه سواران به 17 دور مسیر 14 کیلومتری در شمال شهر کپنهاگ در (رودرشدال) “Rudersdal ” آغاز خواهد شد.

دوچرخه سواران در این مسیر به اندازه 105 متر صعود در هر دور را تجربه خواهند کرد . آنها از مناظر زیبای “رودر شدال” لذت خواهند برد.


کپنهاگ در سالهای 1931،1937 ،1949 و1956 نیز میزبان مسابقه بوده است .