نمایشگر با چشمان متحرک

این وسیله برای استفاده در مسیر عابر پیاده در محل تقاطعات می باشد و به عنوان یک روش و راهکار دیگر در تسهیل ارسال پیام به عابرین پیاده بکار برده مس شود.

تلاش آن برای تشویق عابرین پیاده به انتظار و توجه به نحوه گردش وسایل نقلیه در تقاطع  و نیز نمایش اولویت عبور عابر پیاده و خودروها در این تقاطعات می باشد .

همانگونه که ملاحظه می کنید در این تابلو یک جفت چشم وجود دارد که مرتبا با حرکت به سمت چپ و راست، عابرین پیاده را تشویق به توجه به اطراف در تقاطعات می نماید

 

روشنایی کف اسفالت خیابانها در محل خط کشی عابر پیاده

روشنایی های کف معار عابر پیاده در تقاطعات بمنظور اگاهی دادن به وسایل نقلیه موتوری برای تشخیص وجود عابر پیاده  در مسیر و یا در حال گذر از یک معبر بکار می روند.

چراغهای با رنگ کهربایی در هر دو طرف مسیر عبور عابر پیاده قرار می گیرند و متمایل به سمت ترافیک ورودی به معبر می باشند.

وقتی عابر پیاده سیستم را فعال می سازد ( چه از طریق فشردن به شیوه استفاده ازpush-button  و یا از طریق شناسایی توسط یک وسیله خودکار)، چراغهای مذکور با یک روند ثابت شروع به چشمک زدن نموده و از این طریق به وسایل نقلیه موتوری در خصوص وجود یک عابر پیاده در مجاورت مسیر عبور عابر پیاده می باشد هشدار لازم را می دهند.

روشنایی در تابلو خطوط عابر پیاده

 

لامپهای LED چشمک زن عابرین پیاده

لامپهای LED که برای هشدار به بینندگان (رانندگان خودورها و عابرین پیاده) به صورت چشمک زن (flashing) و با تغییر رنگ در تابلو های مسیر عبور عابر پیاده استفاده می شوند و نقش مهمی را در هشدار دادن به بینندگان و کمک به افزایش ایمنی عابرین پیاده بازی می کنند

چراغ های هشدار در کف مسیر
(
In-Roadway) عابر پیاده

شمارشگر زمان باقیمانده عابر پیاده

روشنایی محل عبور عابر پیاده در کف مسیر

 

انواع چراغ های هشدار در کف مسیر
(
In-Roadway) عابر پیاده

برخی از فناوری های مورد استفاده در ITS عابرین پیاده شناسایی عابر پیاده با رادار