افزایش ایمنی

افزایش سهولت در سفرهای کوتاه

ایجاد امکانات مناسب برای استفاده از خدمات ITS در عبور و مرور روزمره

ایجاد روانی ترافیک با کمک به رانندگان در تعامل با عابرین

کاهش اضطراب و خطرات ناشی از صدمات حوادث ترافیکی

انواع خدمات ITS عابرین پیاده

استفاده از دکمه های فشاری(Push Button) و زمانبندی علائم

چراغ های هشدار در کف مسیر(In-Roadway) عابر پیاده

سیستم های اطلاع رسانی سفر

استفاده از علایم عابر پیاده میان فانوسهای راهنمایی و رانندگی

استفاده از سیستم های راداری شناسگر عابر پیاده

برجسته نمایی سه بعدی خطوط عابر پیاده

استفاده از دکمه های فشاری(Push Button) و زمانبندی علائم

هدف:

توقف تردد خودروها و ایجاد مرحله(فاز) عبور عابرین پیاده

موارد مطرح در طراحی:

مکان یابی (شیبهای نزدیک، سکوهای میانی –جزیره میانی – و غیره

چراغها (مانند علائمی که در Push Button  آسانسورها برای تحریک کاربر به پیدا کردن آن به کار می رود)

زمان پاسخگویی سریع به تحریکات

زمانبندی فاز سیگنال حرکت / عدم حرکت

استفاده از دکمه های فشاری(Push Button)

فناوری های در خدمت عابرین پیاده ITS

در حال حاضر انواع متعددی از فناوری های ITS در جهت بهبود حرکت عابرین پیاده و دسترسی و افزایش اایمنی آنها بوجود آمده است که هر کدام برای رفع مشکلات حوزه ای خاص می توانند مورد استفاده قرار گیرند:

دکمه فشاری نور افشان

این وسیله که وسیله کوچکی شبیه به دستگاه کنترل کاربر آسانسور می باشد در هنگام هدایت عابر پیاده، زمانی که شاسی را فشار میدهند لامپ بالای آن روشن می شود و به عابر پیاده پیام می دهد که دستگاه push button کار می کند و علامت چراغ راهنما تغییر خواهد کرد

سیستم شاسی فشاری جهت دار

سیستم Push button جهت دار شامل سیگنال های ارتعاشی و یا صوتی می باشد و در محدوده سیستم های پیچیده محسوب می شود.

سیستم خیلی ساده آن شامل یک بخش لمسی (برجسته ) به صورت برداری می باشد که نشان دهنده جهت تقاطع مربوط به Push button است. سیستمهای پیچیده تر شامل یک سری از پیامهایی در خصوص تقاطع خیابان هستند و نیز بوق های مکان نما برای کمک به عابرین پیاده در یافتن Push button و سیگنالهای صوتی برای نشان دادن زمانی که وضعیت  اجازه عبور در حال تغییر است.