اطلاعاتی در مورد رشد اسکیت سواری

بنا بر اطلاعات سازمان ورزشی آمریکا در سال 1998 ، اسکیت سواری ورزشی است که سریعترین میزان رشد در کشور را دارد. در نمودار 1 برآورد این سازمان را در مورد میزان اسکیت سواری بین سالهای 1989 – 1997
می بینیم. طی این سالها میزان اسکیت سواری از 1/3 میلیون به 1/29 میلیون نفر رسیده که حدود ده برابر رشد داشته است. این آمار در سایت Roller blade وجود دارد و جنس و نوع شرکت کنندگان مشخص نشده است.

 

تصویر شماره 1

مطالعاتی در مورد آسیب رسانی اسکیت سواری که در جمله الکترونیک ملی مطالعات آسیب رسان آمریکا (NEISS) منتشر شده نشان دهنده افزایش رو به رشد میزان آسیبها و حوادث ناشی از اسکیت طی سالهای 96-1992 و سپس کاهش این حوادث طی سال 97-1996 می باشد که نتایج این بررسی در تصویر شماره 2 دیده می شود.

 

تصویر شکل 2

در یک مطالعه که از طریق پر کردن پرسشنامه های اینترنتی انجام شده از 339 نفر در مورد علل استفاده از اسکیت برای مسافرتهای درون شهری و موارد استفاده از آن سؤال شد. چهار سؤال شامل مواردی که پاسخ دهندگان از اسکیت برای ملاقات دوستان، خرید کردن، رفتن به مدرسه و یا رفتن به محل کار استفاده می کردند پرسیده شد. پاسخ ها به شکل اغلب، گاهی و یا به ندرت و سه گزینه ای مطرح شد. 3/39 درصد بیان کردند که گاهی برای دیدن دوستان از اسکیت استفاده میکنند در حالی که 9/26  درصد به اغلب این کار را میکردند.

8/15 درصد گاهی و 1/8 درصد اغلب برای رفتن به محل کار از اسکیت استفاده می کردند. البته به نظر می رسد که پاسخ دهندگان به این پرسش نامه افرادی هستند که بیش از سایرین از اسکیت استفاده می کنند ولی از این سؤالات میتوان اطلاعاتی جهت بررسی کلی موارد استفاده از اسکیت بدست آورد. پاسخ کلیه شرکت کنندگان به این سؤالات در تصویر شماره 2 دیده میشود.

 

تصویر شماره 3

 


موانع اسکیت کردن در خیابان

علاوه بر موانع جغرافیایی و آب و هوایی، بسیاری موانع ساخته انسانها مانع از اسکیت در خیابانها میشوند که از آن جمله میتوان به احتمال آسیب دیدگی مسیرهای نامناسب اسکیت و رفتار نامناسب با اسکیت سواران اشاره کرد.

در زیر به بررسی این موانع می پردازیم.

 

احتمال آسیب دیدگی

احتمال آسیب دیدگی یکی از موانع اصلی در راه استفاده گسترده از اسکیت به عنوان یک وسیله نقلیه به شمار می رود. و صدمات و حتی مرگ ناشی از حوادث اسکیتی عموماً در جملات و حتی مجلات پزشکی گزارش می شود. از آنجا که مرگ ناشی از حوادث اسکیتی به ندرت رخ داده و چون اسکیت سواران معمولاً سالم و جوان هستند، حوادث ناشی از اسکیت سواری های فردی در رسانه ها بازتاب بسیار گسترده و گاهی غیر واقعی دارند که شدت این بازتاب بسیار بیشتر از سایر حوادث ترافیکی است. مثلاً مرگ یک دانشجوی جوان اسکیت سوار در اثر تصادف با ماشین (که راننده آن فرار کرد) بازتاب بسیار وسیعی در مجلات و رسانه های واشنگتن داشت. (اشتراوس 1999) با وجودی که امنیت اسکیت سواران مبحث بسیار مهمی در حوادث حمل و نقل و ترافیکی میباشد، عدم توجه به سایر حوادث ترافیکی جای تعجب دارد. به طوری که 35693 مرگ ناشی از تصادف اتومبیل ها در سال 1997 در آمریکا، 5307 مرگ عابرین پیاده و 813 مرگ موتور سواران در 1997 اتفاق افتاد که در مقایسه با آنها مرگ 25 اسکیت سوار طی سالهای 1995-1997 تعداد قابل توجهی به شمار نمی رود.

با این وجود، تنها در سال 1997 در آمریکا، 000/250 صدمه ناشی از اسکیت سواری و اسکیت بورد سواری گزارش شد که نیاز به کمک پزشکی و حتی کمکهای اورژانس داشت که نیاز به هزینه زیادی جهت درمان داشتند.

به تعبیر برخی افراد : با توجه به صدمات اسکیت سواری و هزینه های ناشی از آن در مقابل مزایا، میتوان گفت که اسکیت سواری بیش از آن که یک راه حل باشد، دردسر جدیدی به شمار می رود. باید ببینیم آینده اسکیت سواری بالاخره چه می شود.