بسياري از كشورها و فدراسيون‌هاي بين‌المللي برنامه‌هاي مختلفی در جهت مبارزه با دوپينگ دارند، اما در مجموع نمونه گيري ها و آزمايش هاي كنترل دوپينگ زير نظر آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ(WADA) انجام مي شود و سازمان های مبارزه با دوپینگ ملی در حین تمرین، در اردوها، در زمان مسابقات و بازیها یا در هر زمانی از سال می توانند این نمونه گيري ها را انجام دهند.

اين نمونه گيري ها را که نمونه گيري ادرار يا خون است، می توان اعلام شده یا اعلام نشده انجام داد. بنابراین در هر جا و هر زماني كه امكان داشته باشد، آزمايش كنترل دوپينگ بدون اطلاع قبلي انجام خواهد شد. بدين معني كه مأموران كنترل دوپينگ (DCOs) مي‌توانند در هر زمان و هر مكاني در حين مسابقه و يا خارج از مسابقه در منزل ورزشكار و يا در محل تمرين نمونه‌گيري را انجام دهند. با وجود اين، مأموران كنترل دوپينگ، تدابير لازمه را براي جلوگيري از ناراحتي بي‌مورد ورزشكار به كار خواهند برد.

اشکال نمونه گیری

1-هنگام برگزاری مسابقات( مسابقات رسمی برای تیم های ملی مثل بازی های المپیک ،رقابت های جهانی و رقابت های منطقه اي)،بازیهای رسمی ،تورنمنت ها و رقابت های باشگاهی سازمان دهی شده توسط فدراسیون های ملی وتورنمنت های بین المللی که برای تیم های ملی و باشگاهها سازمان دهی شده اند.

2-خارج از مسابقات
نحوه انتخاب ورزشكاران
در هر جا و هر زماني كه امكان داشته باشد، آزمايش كنترل دوپينگ بدون اطلاع قبلي به صورت هدفمند و يا تصادفي انجام خواهد شد. به عنوان بخشي از نقش يك ورزشكار سطح بالاي ملي يا بين‌المللي، اين ورزشكاران ممكن است بيشتر و ترجيحاً به صورت هدفمند براساس نام در مقايسه با انتخاب تصادفي براي انجام آزمايش كنترل دوپينگ انتخاب شوند. اين موضوع، فرصت اثبات رقابت بدون استفاده از دارو را براي اين ورزشكاران فراهم مي‌آورد.
نا محدود بودن تعداد نمونه گیری از یک ورزشکار
محدوديتي براي تعداد دفعاتي كه يك ورزشكار در حين مسابقه، خارج از مسابقه، چه به صورت تصادفي و چه به صورت هدفمند، مورد آزمايش كنترل دوپينگ قرار مي‌گيرد، وجود ندارد.

فاصله زماني مابين آزمايش كنترل دوپينگ قبلي و بعدي يك ورزشكار ممكن است چند هفته، چند روز و يا حتي چند ساعت باشد. انجام بيشتر از يك آزمايش كنترل دوپينگ در يك فاصله زماني كوتاه مزايايي دارد و مي‌تواند تصور هرگونه تقلب احتمالی ورزشكار را منتفي کند.

نمونه گیری از ذخیره ها
اگر ورزشكار از اعضاء يك تيم ورزشي باشد، خواه به رقابت بپردازد و خواه در رقابت شركت ننمايد، درهر صورت ممكن است براي آزمايش كنترل دوپينگ انتخاب شود. يك ورزشكار بايد اطلاعات مربوط به دسترسي يا محل حضور خود را حتي در مواقعي كه بدليل مصدوميت و يا بيماري رقابت نمي نمايد، ارائه نمايد تا مسئولين مبارزه با دوپينگ در هر زمان و مكاني قادر به تعيين موقعيت و محل حضور وي باشند.

منبع: فدراسیون دوچرخه سواری – دکتر افسانه گلشن راز-مسئول کمیته پیشگیری و آموزش ستاد ملی مبارزه با دوپینگ(نادو)