بارکلیز تا کنون حامی مالی بسیاری از لیگ‌های فوتبال و مسابقات تنیس بوده است. این شرکت همچنین طرح ۲۵ میلیون پوندی «کرایه دوچرخه بارکلیز» را در لندن به اجرا در آورده است.