ابداع جديد سازندگان دوچرخه، يك دوچرخه فاقد دنده و زنجير است و قابليت تاخوردن و حمل راحت را نيز دارا مي‌باشد. اين دوچرخه ديگر مشكل خرابي زنجير چرخ دوچرخه‌هاي قبلي را با خود نداشته و بسيار سبك‌تر از گونه‌هاي قديمي دوچرخه مي‌باشد. گفته مي‌شود توان اين دوچرخه براي راندن با نيرويي مشابه از دوچرخه زنجيردار بيشتر است.