ترويج حمل و نقل سالم و پاک يکی از مهم ترين اولويت های کاری سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری شيراز محسوب مي شود .

با توجه به اهميت دوچرخه سواري به عنوان ورزشي كه هم‌ به عنوان وسيله حمل و نقل سبك شهري كارآيي داشته و هم در تأمين سلامت جامعه مؤثر است، نهادينه کردن فرهنگ دوچرخه سواري و ايجاد مسيرهای ويژه برای دوچرخه سواران از اهداف آموزشي اين سازمان به شمار مي رود.

مقايسه استفاده از دوچرخه به جاي موتورسيكلت يا يك خودروي قديمي كه حجم زيادي از آلاينده ها را به هواي شهر وارد مي كند، نيازمند ترويج بيشتر از سوي سازمان ها و نهادهاي ذيربط و مسئولان ترافيك شهري است.
بر اين اساس سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداری شيراز همكاري با تشكل ها و نهادهاي مردمي در ترويج استفاده از دوچرخه را از برنامه هاي کاری خود قرار داده است تا با گسترش فرهنگ استفاده از اين وسيله نقليه بتوان دوچرخه سواري را به عنوان يك مد به سيستم حمل و نقل و ترافيك شهری وارد کرد.استفاده از دوچرخه در حمل ونقل، يکي از روش هايي است که سالهاست در بسياري از کشورهايي که با مشکلات جمعيتي، ترافيک، آلودگي هوا و محيط زيست روبرو هستند در حال اجراست. بنابراين مي توان استفاده از اين وسيله را يکي از بهترين روش هاي تلفيق با ساير وسايل حمل و نقل در به كارگيري كاهش ترافيك شهري دانست.


آژانس دوچرخه در شيرازدر حال حاضرتعداد 500 دستگاه دوچرخه توسط سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری شيراز خريداری شده تا در اختيار شهروندان شيرازی قرار گيرد . در راستای ایجاد تسهیلات برای شهروندانی که از دوچرخه بمنظور حمل و نقل استفاده می کنند و رفع مشکل پارک دوچرخه ۹۰۰ مورد چرخ بند به عنوان پارکینگ تهیه شده است که در سطح مناطق ۹گانه شهرداری شيراز نصب خواهد شد. عمده ترین محل نصب این پارکینگ ها مقابل مراکز اداری، تجاری، تفریحی و به طور کلی نقاطی بوده که تراکم بالای جمعیت در آنجا وجود دارد.


مکان های مجهز به آژانس دوچرخه در شيراز

سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری به عنوان متولی اين سيستم حمل و نقل در شيراز اقدام به داير نمودن آژانس دوچرخه در نقاط ذيل نموده است.

رديف
نام آژانس
آدرس
1
آژانس دوچرخه پارکينگ هدايت
خ هدايت – پارکينگ طبقاتی هدايت
2
آژانس دوچرخه شهرداری مرکزی
ميدان شهداء – شهرداری مرکزی
3
آژانس دوچرخه شهرداری منطقه هفت
شهرداری منطقه هفت
4
آژانس دوچرخه شهرداری منطقه نه
شهرک میانرود
5
آژانس دوچرخه شهرداری منطقه پنج
شهرداری منطقه پنج
6
سازمان پایانه های مسافربری
ترمینال کاراندیشمدارک لازم جهت عضويت در آژانس دوچرخه

1 – يک برگ کپی شناسنامه همراه با اصل شناسنامه ( جهت تطبيق )
2- يک برگ کپی کارت ملی و اصل کارت ملی ( جهت تطبيق )
3- دوقطعه عکس 4*3
4- ارائه چک یا سفته ( به مبلغ دو ميليون ريال ) از بانکهای شيراز با ضامن معتبر يا گواهی اشتغال به کار از ارگانهای دولتی
هزينه عضويت هر فرد مبلغ ده هزار ريال می باشد.
جهت صدور کارت و تشکيل پرونده افراد زير هجده سال حضور و تاييديه ولی محترم در محل ثبت نام الزامی است .
منبع: http://www.eshiraz.ir/traffic/fa/bike,p881127p1