بدنه فیبر کربن مدول بالا! دوچرخه ای برای راننده با استعداد!
این دوچرخه برای آن دسته از مردمی که به استفاده از خودرو در طول هفته خسته شده اند ساخته شده است ، این دوچرخه در تعطیلات آخر هفته در کوه ها ، و فرار از گرگ ها ساخته نشده است و بیشتر برای سلامتی جسمی شما مفید است! چگونه از آن باید استفاده کرد؟

این دوچرخه دارای باتری لیتیوم یون شده است که گام به گام دنده را بطور اتوماتیک کم یا زیاد میکند! می گویید به چ صورت؟ مثلا تصمیم میگیرد که چه دنده را سنگین کنید ، فقط لازم است به پدال دوچرخه فشار بیشتری وارد کنید تا دنده سنگین شود! پس دنده اتوماتیک به این اساس عمل می کند که سوار آهنگ حرکت خود را با قدرت یا سرعت مشخص کند!

با کار بیشتر از هر پدال “سکته مغزی”، بدیهی است!

طراح “F. Rudenstam” در یاداشت های خود نوشته که بزرگترین مانع در ساخت این دوچرخه مفهومی رسیدن به وزن مناسب برای “Nuvinci” توپی ، که یک جزء حیاتی در تعویض دنده و بخشی از دوچرخه است نشده. اما او با اعتماد به نفس هر چند که آن را نمی خواهد ، حل مشکل را برای زمانی که فناوری به این حد برسد موکول کرده است.