رویانیان: دوچرخه ویژه زنان طراحی می کنیم

اجتماعی – محمد رویانیان، رییس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور با اشاره به عزم دولت برای توسعه حمل و نقل پاک از طریق دوچرخه سواری، از طراحی دوچرخه ویژه زنان خبر داد و افزود: این دوچرخه که در دست طراحی است، دارای ویژگی‌های لازم برای حفاظت از زنان و رعایت شئونات لازم خواهد بود.

به گزارش ایسنا، وی البته زمان دقیق تولید این دوچرخه را اعلام نکرد، اما گفت: هنوز امکان استفاده زنان از دوچرخه در حمل و نقل شهری وجود ندارد.

در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عدم استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر تاکید شده

در همین رابطه، کبری خزعلی ـ رییس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان ـ با بیان اینکه این شورا بر اساس سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حرکت می کند، تاکید کرده بود: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عدم استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر تاکید شده است.

وی در خصوص اینکه آیا موضوع استفاده زنان از دوچرخه در سطح شهر به منظور بررسی در دستور کار شورای فرهنگی و اجتماعی زنان قرار دارد یا خیر، گفته بود که این موضوع جزو شرح وظایف شورا نیست، بلکه باید تقاضای آن از سوی نهاد پیشنهاد دهنده، به شورای فرهنگی، اجتماعی زنان برسد تا پس از بررسی، نظرات اعضا را دریافت و در این رابطه اعلام نظر کنیم.