به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری،ریاست فدراسیون دوچرخه سواری آقای قمری در جلسه ای که با حضور روسای کمیته های بازاریابی آقای سراجی و سازمان لیگ آقای وفایی برگزار شد، دستورتاسیس باشگاه هواداران دوچرخه سواری را صادر نمودند.
ایشان اظهار داشتند این کمیته با هدف تکریم و تشویق دوست داران ورزش مفرح دوچرخه سواری و اطلاع رسانی گسترده به دوستداران این ورزش تشکیل میشود.

منبع: http://www.cfi.ir