این دوچرخه گران قیمت تلفیقی از طلا و کریستال قیمتی میباشد . که در واقع با 4.8 گرم طلا و حدود 600 قطعه کریستال قیمتی طراحی شده و قیمت آن 114000 دلار (حدود 114 میلیون ) میباشد .

http://www.cyclewest.org.uk/the-most-expensive-bicycles-in-the-world : منبع

gold bike