هانگژو (چین) طی چند سال کوتاه یک سیستم کرایه دوچرخه با تعداد 50,000 عدد دوچرخه راه اندازی کرده . این سیستم با ,000 50 دوچرخه در شهر جنوبی چین , هانگژو با هفت میلیون جمعیت ایجاد شده است . شرکت دوچرخه هانگژو قصد دارد تعداد دوچرخه های این سیستم اشتراک دوچرخه را تا سال 2020 به ,000 175 عدد دوچرخه گسترش دهد .

: منبع http://www.grist.org/biking/2011-06-03-the-biggest-baddest-bikeshare-system-in-the-world-hangzhou-vhina

hangjo