یکی از مهمترین بخشها در دوچرخه سواری آشنایی دوچرخه سوار بر تعویض به جا و به موقع دنده هاست .

دنده را در حین حرکت ( رکاب زدن )  باید تعویض کنید و در موقع توقف هیچگاه این حرکت را انجام ندهید . هنگام دنده عوض کردن برای سهولت کار تعویض دنده ها بسان دنده عوض کردن در ماشینها که نباید گاز دهید لحظه ای رکاب قدرتی نزنید و در موقعی که در سر بالایی مجبورید دنده عوض کنید ، قبل از تعویض دنده بر سرعت خود بیافزایید و لحظه ای از فشار بر پدال بکاهید و سریع دنده عوض کنید . با این عمل هم دنده به راحتی تعویض خواهد شد وهم از درگیری بی مورد زنجیر و چرخ دنده ها جلوگیری و استهلاک آنها کم خواهد شد .

در دوچرخه کوهستان تعداد دنده های طبق قامه   ( جلو ) سه عدد و در عقب از 6 تا 9 عدد متغیر است . حاصل ضرب تعداد دنده های جلو و عقب تعداد دنده ها را مشخص میکند . مهمترین نکته در تعویض دنده ، نحوه قرار گیری زنجیر در راستای میله افقی تنه است که باید در راستای تنه ، موازی و صاف باشد . قرار گرفتن زنجیر به حالت زاویه دار (کج) موجب استهلاک دنده ها و زنجیر خواهد شد .

بهترین راه برای افراد مبتدی ، تقسیم دنده های عقب به سه قسمت که هر قسمت را با طبق روبرویش به صورتی که زنجیر صاف قرار گیرد ، استفاده کنید .

مثلا در دوچرخه ای که هشت دنده در عقب ( خودرو ) دارد و دنده جلو در طبق بزرگ قرار دارد دنده عقب باید روی هشت و هفت و شش باشد و اگر طبق جلو روی وسط باشد ، شش و پنج و چهار و سه و در طبق کوچک روی یک ، دو و سه باشد .

منبع :  /www.azadwoman.blogfa.com

فرستنده مطلب: رکاب شهر تیوا