بیش از 201000 نفر از مردم هرروز در شهر نیویورک دوچرخه سواری میکنند . دوچرخه سواری در این شهر26 درصد بین سال های 2009 – 2008 رشد داشته است .

در شهر مینی پلیس دوچرخه سواری 33 درصد بین سال های 2007 تا 2010 افزایش داشته است . در کل 130 مایل (208 کیلومتر ) مسیر دوچرخه سواری در داخل شهر است .

منبع : http://www.usatoday.com/news/nation/2010-05-10-bike-counters_N.htm