گسترش پارکینگ‌های اتومبیل تأثیراتی بسیار زیان‌بار برای محیط زیست به دنبال دارد. بنا به مطالعات تازه این تأثیرات در مواردی از پیامدهای استفاده از خودروها وخیم‌تر است. طرفداران محیط زیست استفاده از دوچرخه را توصیه می‌کنند.

برای میلیون‌ها جای پارک که برای خودروهای شبکه‌ وسیع خیابانی ساخته شده‌اند چه بهایی باید پرداخت؟

به نقل از گزارش منتشر شده در پایگاه اینترنتی “ویرتشافت اکتوئل” آلمان، برای ساخت یک پارکینگ عمومی یا مکان‌های مخصوص پارک در کنار خیابان‌ها نخست باید مساحتی بزرگ از یک منطقه را در نظر گرفت. اختصاص این جایگاه موجب از بین رفتن فضای سبز و تسریع نابودی گونه‌های گیاهی و حیوانی آن خواهد شد.

اما این تنها بخشی از بهایی است که باید برای گسترش حمل و نقل با خودروهای شخصی پرداخته شود.

نتایج تحقیقات دانشمندان آمریکایی که در مجله علمی “Environmental Research Letters” منتشر شده نشان‌ می‌دهد که بهای واقعی بسی گزاف‌تر است.

مایکل چستر و همکارانش از دانشگاه برکلی کالیفرنیا پس از مطالعات خود در ایالت‌های مختلف آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که برای تحلیلی درست از پیامدهای منفی ناشی از گسترش فرهنگ استفاده از خودروهای شخصی باید نگاهی همه‌جانبه به این موضوع انداخت.

در این نگاه جامع نه تنها باید تأثیرات ناشی از افزایش تولید سوخت و مصرف انرژی و مواد آلاینده را به خاطر داشت، بلکه باید پیامدهای ناشی از نوسازی خیابان‌ها و تغییر ساخت پارکینگ‌های عمومی و محل پارک خودروها را نیز در نظر گرفت.

آنها به این باور رسیده‌اند که پیامدهای منفی ناشی از گسترش محل پارک اتومبیل‌ها تأثیرات زیان‌بار ناشی از استفاده از خودروها را دو چندان می‌سازد.

از آنجا که این گروه تحقیقاتی آمار دقیقی از پارکینگ‌های ایالت‌های مختلف آمریکا در دست نداشتند، پنج حالت در نظر گرفتند. آمار پارکینگ‌ها در این حالت‌های گوناگون از رقم نسبتا غیرمعقول ۱۰۵ میلیون تا ۲ میلیارد را شامل می‌شود. در این وضعیت‌ها شمار اتومبیل‌ها ۲۵۰ میلیون در نظر گرفته شده است.

حالت چهارم منطقی‌ترین وجه قضیه به نظر می‌رسد. در این حالت برای هر خودرو در سراسر آمریکا ۳ یا ۴ پارکینگ در نظر گرفته شده است.

دوچرخه به جای پارکینگ
دوچرخه به جای اتومبیل

این مطالعات نشان می‌دهد که تأثیرات منفی حدود ۸۴۰ میلیون پارکینگ که در سراسر آمریکا وجود دارد به واسطه‌ نوسازی و دگرسازی خیابان‌ها و ساخت پارکینگ‌ها حدود دو برابر تأثیرات منفی ناشی از انتشار گازهای آلاینده‌ ناشی از اتومبیل‌ها است.

انتشار گاز دی اکسید گوگرد (S02) ناشی از ساخت پارکینگ‌ها به مراتب بیشتر از انتشار این گاز بر اثر حرکت خودرو است. علت آن است که پس از تعبیه‌ کاتالیزورها بر سر راه گازهای خروجی، از انتشار گاز دی اکسید گوگرد از اتومبیل‌بسیار کاسته شده است.

به گزارش دویچه‌وله، کارشناسان اروپایی بر این نظرند که با وجود تفاوت نه چندان بزرگ در شمار اتومبیل‌ها و حجم پارکینگ‌ها در اروپا و آمریکا، انجام تحقیقاتی در اروپا نتایجی مشابه به همراه خواهد آورد.

آنها می‌گویند توسعه‌ پایدار باید حمل و نقل شهری و بین شهری را نیز شامل شود، حمل و نقلی که از یک سو کم‌ترین پیامدها و از سوی دیگر بیشترین کارایی را در بر داشته باشد.

آنها بر لزوم گسترش وسایل نقلیه‌ عمومی تأکید می‌کنند و بر این باورند که باید در زمینه‌ استفاده از دوچرخه معمولی و دوچرخه برقی فرهنگ‌سازی بیشتری صورت گیرد.

منبع : همشهری آنلاین