مثال های زیر چگونگی استفاده مردم از دوچرخه برای کسب وکار است .

1 . پلیس دوچرخه سوار

2 . دوچرخه آمبولانس

3 . پیک دوچرخه ای با طرح قدیم

4 . دوچرخه برای تبلیغ کردن

5 . تاکسی دوچرخه

جمع آوری و تهیه مطالب : ره آسا دیاموند

منبع : http://cyclinginfo.co.uk/blog/cycling/cycling-as-business