هر سال کنفرانس های بین المللی پیاده روی جهت گسترس و ترویج فرهنگ پیاده روی ، تکرار اهمیت موارد مربوط به پیاده روی در سیاست گذاری ها ، ارائه بسترهای بین المللی برای مباحث جامع ، شناسایی نیازهای آتی و فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های مربوطه در شهرهای مختلف دنیا برگزار می شود .

این کنفرانس ها Walk 21 Conferences نام گذاری شده اند . می توانید به وب سایت رسمی این کنفرانس ها به آدرس زیر مراجعه فرمائید

www.walk21.com

Wak 21