ورزش كردن در هواي آلوده يا پارك‌هاي مشرف به اتوبان‌ها يا معابر پرتردد، تاثيري برابر مصرف نصف پاكت سيگار در طول يك روز دارد.

خبرگزاري ميراث فرهنگي، گروه شهري: مديران شهري در هفته هاي اخير از توسعه خطوط دوچرخه سواري در تهران خبرداده اند. به گفته آنها دانشجويان و دانش آموزاني که براي سفرهاي درون شهري از دوچرخه استفاده کنند تسهيلات مي گيرند اين همه در حالي است که تهران سال گذشته تنها 6 روز هواي پاک را تجربه کرده و تحقيقات نشان داده است دوچرخه سواري در چنين هواي آلوده اي خطر سکته قلبي را به شدت افزايش مي دهد.

به گزارش CHN، همزمان با آغاز نيمه پرترافيک تهران (مهر- بهار) معاون ترافيک شهرداري تهران از سياست هاي تشويقي اين مجموعه و ارائه تسهيلاتي به دانشجويان و دانش آموزان براي استفاده از دوچرخه در سفرهاي درون شهري خبر داد. توسعه مسيرهاي دوچرخه سواري در تهران يکي از سرفصل هاي مشترک برنامه توسعه محلي مناطق 22 گانه شهرداري تهران است و  جعفر هاشمي تشکري معاون شهردار تهران گفته است اين سياستي است که شهرداري تهران در مقابل تحريم بنزين دنبال مي کند.

به گفته معاون شهردار تهران دوچرخه سواري نه تنها ورزشي مفرح و براي سلامت شهروندان مفيد است بلکه رواج آن در شهر تهران از بار سفرهاي درون شهري نيز خواهد کاست.او تاکيد مي کند که شهرداري تهران مسيرهاي دوچرخه سواري را در معابر تهران توسعه خواهد داد.

اين نخستين بار نيست که مديريت شهري ايده توسعه مسيرهاي دوچرخه سواري در تهران را دنبال مي کند. تقريبا همه شهرداران تهران در دوره هاي مختلف در مواجهه با معضل ترافيک و نيز آلودگي هوا در تهران به شهروندان توصيه کرده اند براي سفرهاي کوتاه از دوچرخه استفاده کنند.

از مهمترين اقدامات شهرداران سابق تهران مي توان به مسير دوچرخه سواري که از کوي دانشگاه در خيابان اميرآباد آغاز مي شد و تا دانشگاه تهران امتداد مي يافت اشاره کرد. اين طرح در زمان مديريت مرتضي الويري براي تشويق دانشجويان به استفاده از دوچرخه طراحي و پيش بيني شده بود طرحي که با استقبال چنداني مواجه نشد و پس از او در سال هاي بعد از اين مسيرها برچيده شد.

در چنين شرايطي کارشناسان اين پرسش را مطرح مي کنند که توسعه مسيرهاي دوچرخه سواري در تهران تحت چه شرايطي امکان پذير است و آيا با توجه به شيب تهران و هواي آلوده پايتخت مي توان مسيرها را با رکاب زدن طي کرد؟

منبع : www.chn.ir