يک مسئله بسيار مهم در طراحي خط دوچرخه وجود دارد و آن هم شبکه يکپارچه در سطح شهر است و به صورت مسير جداشده که مسير درجه يک براي خط دوچرخه سوراي است و نه اين که اين خط به طور منقطع اجرا شود و دوچرخه سوار امنيت نداشته باشد.

سروش سالک مقدم کارشناس ارشد ترافيک در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي برنا در خصوص احداث خط دوچرخه سواري در سطح شهر تهران گفت: خط دوچرخه سواري را در شهرهايي احداث مي کنند که از لحاظ شيب خيابان،شيب مناسبي داشته باشند در حالي که در بيشتر مناطق تهران شيب مناسبي براي احداث خط دوچرخه وجود ندارد مانند منطقه 22 تهران در حالي که مي توان در ان منطقه اين طرح را اجرا کرد.

وي در ادامه افزود: بر اساس مطالعات انجام شده،خط دوچرخه سواري براي سفرهايي کارايي دارد که زير 5 کيلومتر است.در کشور سوئد درصد بالايي حدود 50 درصد،سفرهاي 5 کيلومتري را با دوچرخه انجام مي دهند.

اين کارشناس ارشد ترافيک معتقد است: براي احداث شبکه دوچرخه سواري بايد محدوديت شيب و مسائل ديگر از جمله ايستگاه هاي مشخص و نقشه هاي مسيريابي دوچرخه سوار مشخص و تعيين شود.

وي اظهار کرد: براي اين که بتوانيم شبکه دوچرخه سواري داشته باشيم  همانند کشور هاي ديگر از سوي شهرداري بايد دوچرخه براساس مدارک و کارت به صورت کرايه در اختيار شهروندان در ايستگاه هاي مشخص قرار گيرد.

سالک مقدم بيان کرد: ايستگاه هاي دوچرخه بايد در کنار ايستگاه مترو،اتوبوسراني و ايستگاه هاي مهم شهر طراحي شوند تا دسترسي دوچرخه سوراران براي ادامه سفرهاي دورن شهري مهيا شود.چراکه در شهر تهران به طور مثال نمي توان از ميدان آزادي تا ميرداماد را با دوچرخه طي کرد زيرا مسير بيش از 5 کيلومتر است،بنابراين بايد مسيرها و ايستگاه هاي دوچرخه در کنار وسايل حمل و نقل عمومي طراحي و ايجاد شوند.

وي با اشاره به اين که بيشترين استفاده از دوچرخه در سفرهاي کمتر از 5 کيلومتر براي دانش آموزان از مسير خانه تا مدرسه است،گفت:به دليل اين که معمولا دانش آموزان در اطراف مدرسه هستند و سفر آنها کوتاه است ، اگر بتوانيم در سطح شهر طرحي بر ايجاد خط دوچرخه در مدارس را پوشش دهيم،علاوه بر فرهنگ سازي ، ترويج دوچرخه را در سطح شهر مي توانيم داشته باشيم.

سالک مقدم ابراز کرد: يک مسئله بسيار مهم در طراحي خط دوچرخه وجود دارد و آن هم شبکه يکپارچه در سطح شهر است و به صورت مسير جداشده که مسير درجه يک براي خط دوچرخه سوراي است و نه اين که اين خط به طور منقطع اجرا شود و دوچرخه سوار امنيت نداشته باشد.

وي همچنين در ادامه افزود: خط دوچرخه سواري در بلوار کشاورز به دليل اين که در وسط بلوار طراحي شده است قابل استفاده است ولي در خيابان کارگر به دليل شيب، خيلي مورد استفاده قرار نگرفت.

سالک مقدم بيان کرد: بيشتر مناطق تهران به خصوص در مناطق جنوبي احداث خط دوچرخه قابل اجراست ولي در مناطق يک و سه و چهار قابل اجرا نيست.

وي با تاکيد بر مطالعه کارشناسي و دقيق اين طرح ،اظهار داشت: اگر مطالعه دقيق و نقشه برداري در زمينه احداث خط دوچرخه در سطح شهر تهران انجام بگيرد،اين طرح خوب است و بايد به صورت همگاني در سطح شهر اجرايي شود.

منبع : خبر گزاری برنا