شبکه تلویزیونی فرانس 24 گزارش داد: جوانی هلندی وسیله نقلیه دوچرخه مانندی را ساخته است که با آن رانندگان خودروها را وادار می کند بیشتر حق و حقوق دوچرخه سواران را رعایت کنند.

چرخ جلو این وسیله نقلیه، لاستیک تراکتور است که این امر باعث شده است پارک کردن آن در توقفگاه های معمولی در خیابانها مشکل باشد.

اما به نظر می رسد راه بردن این وسیله نقلیه از پیدا کردن جای پارک برای آن هم مشکل تر باشد