يك دوچرخه تاو كه مي توان آن را به كوچكترين اندازه ممكن تبديل كرد

يك دوچرخه تاشوي ديگر

اين دوچرخه زيبا هم برنده مسابقه بين المللي طراحي دوچرخه در سال 2006 شده است.