كارشناسان موفق به ساخت دوچرخه الكترونيكي جديدي با نام Freestyle Dirtsurfer شده‌اند كه مي‌تواند به عنوان يك سيستم‌ كارآمد براي حمل و نقل مورد استفاده قرار گيرد.

اين سيستم حمل و نقل كه عملكرد آن مانند اسكيت است و سرعت آن از اسكيت نيز فراتر مي‌رود، شباهت زيادي به دوچرخه دارد.
اين دوچرخه به يك مخزن الكترونيكي مجهز شده است تا پس از ذخيره جريان برق، بتواند نيروي لازم براي حركت روي زمين را به‌دست آورد.
ترمزهاي اين دوچرخه الكترونيكي ديسكي است و در كمترين زمان، Freestyle Dirtsurfer را از ادامه حركت باز مي‌دارد.
اين دوچرخه به حافظه مجازي نيز مجهز شده است و پس از ذخيره فايل‌هاي صوتي مورد، صداي آن را از طريق هدفون‌هاي ويژه به گوش كاربر مي‌رساند.
اين طور كه كارشناسان ادعا مي‌كنند، تاكنون نمونه اين دوچرخه توليد نشده است. دوچرخه Freestyle Dirtsurfer هم‌اكنون 450 دلار قيمت‌گذاري شده است و در بازارهاي آمريكا فروخته مي شود.

منبع: www.ttic.ir