تقي نژاد چندي پيش مسئله جريمه کردن عابران پياده پس از 5 سال مسکوت ماندن بار ديگر در کشور مطرح شد و به دنبال واکنش هاي منفي فراوان، دوباره به اغما رفت! اما اگر يادآوري شود که براساس آمار جهاني سالانه نيمي از کشته شدگان تصادفات رانندگي عابران پياده هستند، آيا نمي توان چنين طرح هايي را حداقل به ديده کارشناسي مورد بررسي قرار داد؟ مسئله ترافيک مرکز استان نيز بارها و بارها از سوي رسانه ها مورد طرح و بررسي قرار گرفته و به اذعان مسئولان، اين موضوع اکنون معضل شناخته شده اي است که تا چند سال آينده مشکل سازتر خواهد شد. تاکنون راهکارهاي متعددي براي روان سازي ترافيک اجرايي شده است که همگي آن ها تنها براي مدتي پاسخ گوي وضع موجود بوده است، اما به دليل تأکيد بر مسئله عابر محوري، نکته اي از نظرها دور مانده است؛ نکته اي که با عنوان طرح جريمه عابران پياده هم چنان در انتظار تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. البته برخلاف ظاهر خشونت آميز عبارت «جريمه عابران پياده»، طرح و اجراي چنين قوانيني با توجه به اين که روان سازي ترافيک و بهبود عبور و مرور درون شهري را دنبال مي کند، در نهايت به نفع عابران خواهد بود و کاهش مرگ و مير آن ها را بر اثر حوادث رانندگي در پي خواهد داشت.

اين جا کوالالامپور نيست!

يک شهروند بجنوردي مي گويد: از آن جايي که براي برخورداري از يک زندگي شهرنشيني سالم، به تعامل اجتماعي افراد نيازمند هستيم، بنابراين مسئله جريمه عابران پياده در صورت انجام تخلفات ترددي، موضوعي منطقي به نظر مي رسد.«خاکي» مي افزايد: در حال حاضر بسياري از عابران تخلفات آشکاري را مرتکب مي شوند، بدون اين که از اين بابت کوچک ترين احساس شرمندگي را داشته باشند و اين موضوع به خاطر تمرکز بيش از اندازه بر تخلفات رانندگان است.وي تصريح مي کند: به جرأت مي گويم که علت بروز بسياري از تصادفات عابران با خودروها، تخلف عابران از قوانين است؛ اما متأسفانه قانون هميشه جانب فرد پياده را مي گيرد و در نهايت، اين راننده خودروست که مقصر شناخته مي شود.شهروند ديگري مي گويد: تخلفات عابران پياده از قوانين راهنمايي و رانندگي در برخي مواقع حتي منجر به تصادفات بزرگ تري بين چند خودرو مي شود که پيامدهاي تأسف باري را به دنبال دارد، اما در اين جا باز هم عابر پياده از صحنه جرم حذف مي شود!«کريمي» ادامه مي دهد: البته ناآگاهي برخي عابران از قوانين را هم نبايد فراموش کرد که در اين باره به فرهنگ سازي بيشتري نيازمند هستيم، اما اگر موضوع جريمه عابران پياده در برابر تخلفاتي که مرتکب مي شوند، اجرايي شود، به طور حتم آمار تصادفات درون شهري کاهش محسوسي پيدا خواهد کرد.يک شهروند ديگر با ابراز مخالفت خود با طرح چنين موضوعاتي مي گويد: در حالي که برخي از رانندگان با فراغ بال مرتکب تخلفات راهنمايي و رانندگي مي شوند و در موارد بسياري هم از تيررس نگاه پليس مصون مي مانند، چگونه مي توانيم عابران بي دفاع را جريمه کنيم؟«رزازان» تأکيد مي کند: علاوه بر اين مورد، در حال حاضر خيابان هاي شهرهاي استان در بيشتر بخش ها به نفع خودروها اشغال شده است و تنها بخش کوچکي با نام پياده رو به عبور عابران اختصاص دارد. هم چنين مشکلات مربوط به خط کشي هاي کمرنگ يا ناپديد شده عابر پياده و نبود چراغ راهنمايي ويژه عابران و ديگر علايم مورد نياز تردد عابران هم مزيد بر علت شده است تا عابران حتي در صورت تمايل هم قادر به رعايت قوانين نباشند.وي تصريح مي کند: مسئله درآمد افراد را نيز نبايد از نظر دور داشت، چرا که راننده يک خودرو، همين اندازه که توانايي خريد وسيله نقليه را داشته است، پس توان پرداخت هزينه هاي جانبي از جمله جرايم را نيز دارد، ولي اين مسئله در مورد بسياري از عابران پياده که از قشرهاي مختلف و گاهي ضعيف جامعه هستند، صدق نمي کند.«جعفرپور» يک شهروند ديگر بجنوردي است که اعمال جريمه براي عابران پياده را مختص کلان شهرها مي داند و مي گويد: هم اکنون در کوالالامپور، عابران پياده اي که از پل عابر پياده استفاده نکنند، معادل 90 هزار تومان جريمه مي شوند، اما در شهرهايي مثل شهرهاي خراسان شمالي که زيرساخت ها آماده نيست و همين طور سطح درآمد مردم پايين است، نمي توان از موضوع جريمه عابران پياده سخن گفت.

جرايم عابران پياده مي تواند به 2 صورت لحاظ شود

رئيس شوراي ترافيک شهرداري بجنورد در رابطه با اين طرح مي گويد: چنين طرح هايي را نمي توان به يک باره در جامعه پياده کرد و براي پياده سازي آن به فراهم کردن شرايط متناسب نيازمند هستيم.«مهدي حميدي» هزينه اجراي طرح هاي پيش زمينه براي اجرايي شدن طرح جريمه عابران پياده را بسيار هنگفت توصيف مي کند و مي افزايد: تمام دست اندرکاران شوراي ترافيک و راهنمايي و رانندگي بجنورد به صورت مرتب و پي در پي براي برطرف ساختن موانع ترافيکي و بهبود شرايط تردد در مرکز استان تلاش مي کنند، اما همان طور که شاهد هستيم، هنوز هم نواقص بسياري وجود دارد، بنابراين فراهم سازي بستر مناسب براي اجراي طرح جريمه عابران پياده، هزينه ها و اعتبار فراواني را مي طلبد.وي تصريح مي کند: هم اکنون مشکلات فراواني در حوزه ترافيکي شهرهاي استان وجود دارد، به عنوان مثال، همه افراد مي دانند که پارک دوبل ممنوع است و جريمه سنگيني هم دارد، اما در شرايطي که حتي يک پارکينگ طبقاتي در استان وجود ندارد و پارکينگ هاي مسطح فعلي نيز به ميزان مورد نياز يافت نمي شود و البته استفاده از کاربري شهر براي پارک خودرو يکي از حقوق شهروندي محسوب مي شود، چگونه مي توانيم بر صحت اين نوع جرايم تأکيد کنيم؟وي اظهار مي دارد: مقايسه مبلغ جرايم و طرح موضوعاتي مثل جريمه عابران پياده با تأسي از ديگر کشورها کار معقولي به نظر نمي رسد، چرا که مقايسه و الگوبرداري زماني قابل انجام است که شرايط مشابهي وجود داشته باشد.«حميدي» در پاسخ به اين سؤال که در صورت اجراي اين طرح، جريمه عابران پياده در چه مواردي لحاظ مي شود، مي گويد: اين طرح در صورت تصويب مجلس و قانوني شدن مي تواند به 2 صورت قابل اجرا باشد؛ اول اين که عابران در هر خياباني فقط از محل هاي تعيين شده و طبق زمان هاي تعيين شده امکان عبور داشته باشند و در غير اين صورت، جريمه شوند.وي ادامه مي دهد: صورت دوم مسئله هم مي تواند مرزبندي شريان هاي شهري را شامل شود، به اين شکل که در خيابان هاي مرکزي و شلوغ شهر، حق تردد با عابر پياده باشد و جريمه اي در اين خيابان ها لحاظ نشود، اما براي بزرگراه ها، امکان عبور عابران تنها از محل هاي تعيين شده توسط راهنمايي و رانندگي مجاز باشد.

طول عمر خط کشي هاي عابر پياده در بجنورد؛ 20 روز!

عضو شوراي هماهنگي ترافيک استان و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد نيز مي گويد: مسئله جريمه عابران پياده از آن دست طرح هايي است که تا مدت ها قابليت اجرا پيدا نمي کند.«مجيد وطن پرست» در توضيح اين مطلب مي افزايد: هنگامي مي توانيم از اين موضوع سخن بگوييم که شرايط آن فراهم باشد، يعني ابتدا بايد براي عابران، معابر مشخصي تعريف، امکانات رفاهي مخصوص به آن معابر ايجاد و تمهيدات لازم انديشيده شود، سپس در صورت تخلف عابران پياده، مسئله جريمه را مطرح کنيم.وي اظهار مي دارد: در حال حاضر يکي از معضلات مرکز استان، ازدحام جمعيت در خيابان هاي مرکزي شهر است و اين موضوع در حالي است که حتي خط کشي مناسبي براي عابران پياده ديده نمي شود و البته جاي سؤال دارد که چرا طول عمر رنگ هاي استفاده شده براي خط کشي معابر بجنورد به 20 روز هم نمي رسد!اين استاد دانشگاه خاطر نشان مي کند: در مبحث مهندسي ترافيک قانون 3E را داريم و اين قانون آموزشي، کار مهندسي و قانونمندي را توأمان مطرح مي کند، به همين دليل براي اجراي هر طرح ترافيکي بايد ابتدا فرهنگ سازي و سپس با ديد مهندسي و کارشناسي، شرايط مناسب اجراي طرح و ايجاد معبر فراهم شود و سپس متخلفان را به قانون واگذار کرد.وي به اين پرسش ما مبني بر اين که در صورت نهايي شدن اجراي اين طرح، جريمه ها چگونه قابل دريافت خواهد بود، اين طور پاسخ مي دهد: اين کار زماني قابل انجام است که همه شهروندان داراي کارت هاي شناسايي اعتباري باشند که البته اين امر پس از صدور کارت هاي ملي جديد در آينده امکان پذير مي شود، اما در حال حاضر نمي توان راهکار مطمئني را براي دريافت مبالغ جريمه پيشنهاد کرد و به همين دليل است که عنوان مي کنم اين طرح حالا حالاها قابليت اجرا ندارد!«وطن پرست» يادآور مي شود: البته با توجه به شرايط بحراني ترافيک بجنورد مي توان راهکارهاي موقتي مثل استفاده از نرده سراسري بين خيابان و پياده روها در مسيرهاي اصلي شهر را پيشنهاد کرد که تنها در بخش هاي تعيين شده اي از مسير امکان ورود و عبور عابران پياده از عرض خيابان ميسر باشد.

ميدان شهيد بجنورد در انتظار پل هاي مکانيزه عابر پياده

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان شمالي نيز با اعلام اين که هيچ گونه دستورالعملي براي جريمه عابران پياده تا اين لحظه وجود نداشته است، مي گويد: متأسفانه تخلفات عابران پياده در مرکز استان بسيار مشهود است، به طوري که برخي عابران علاوه بر عبور از عرض خيابان در محل هاي پر خطر، همانند خودروها از دور ميادين نيز براي عبور استفاده مي کنند و اين مورد در ميادين مرکزي بجنورد به وفور مشاهده مي شود.سرهنگ «اسماعيلي» مي افزايد: اجراي طرح جريمه عابران پياده مي تواند تأثير به سزايي در ساماندهي حرکت عابران در خيابان ها داشته باشد، اما تا آن موقع بايد زيرساخت هاي تردد عابران فراهم شود.وي ادامه مي دهد: در مصوبه شوراي ترافيک استان نصب 2 پل مکانيزه عابران پياده در ميدان شهيد بجنورد مطرح شده اما به دليل برخي مشکلات اين موضوع تاکنون عملي نشده است.وي با اعلام اين نکته که در صورت نصب پل هاي مکانيزه در شهر، عبور عابران در خيابان ها ساماندهي خواهد شد، اظهار مي دارد: در حال حاضر بايد از طريق رسانه ها در مورد ترددهاي ايمن اطلاع رساني شود و اين موضوع به فرهنگسازي نياز دارد تا در آينده قابليت اعمال جريمه در صورت تخلف را داشته باشد.وي آمار تصادفات درون شهري استان طي 5 ماه نخست امسال را هزار و 255 مورد ذکر مي کند و مي گويد: اين آمار در سال گذشته هزار و 822 فقره بوده است.

سرهنگ «اسماعيلي» آمار فوتي هاي تصادفات استان در همين مدت را نيز 19 نفر و آمار سال گذشته را 30 نفر اعلام مي کند و مي افزايد: کاهش آمار تصادفات و فوت شدگان ناشي از آن به افزايش فرهنگ راهنمايي و رانندگي و فعاليت مضاعف نيروهاي پليس مربوط مي شود.وي با اشاره به اين که موضوع آمار تصادفات متغير است، درصد تصادفات منجر به فوت عابران پياده را در استان بين 20 تا 30 درصد طي 2 سال گذشته عنوان مي کند.در اين رابطه «موسي الرضا ثروتي» نماينده مردم بجنورد، جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي نيز مي گويد: طرح جريمه عابران پياده يکي از زير مجموعه هاي طرح هاي کلي حمل و نقل و راهنمايي و رانندگي به شمار مي رود که هم اکنون نمايندگان مجلس در مورد آن بحث و بررسي مي کنند.وي ارائه اطلاعات تکميلي درباره تصويب شدن يا نشدن اين طرح را به پايان بررسي نمايندگان مجلس موکول مي کند.

http://www.khorasannews.com/News.aspx?id=399368&type=3&year=1389&month=6&day=29