پیاده روی برقراری ارتباط میان اجزای مغز را ساده تر می کند و تاثیر مثبتی بر فعالیت های مغز می گذارد.

محققان دانشگاه النوئیز با بررسی پرونده 35 فرد 18 تا 35 ساله و مقایسه آن با اطلاعات مربوط به 65 فرد 59 تا 80 ساله دریافتند پیاده روی بر عملکرد ذهن تاثیرات مثبتی دارد.

به گفته این محققان، سه بار پیاده روی در هفته به مدت 40 دقیقه، سبب افزایش عملکرد مغز میانسالان و کهنسالان می شود.

طبق این تحقیقات، بخشی از مغز با نام “شبکه فعالیت های قراردادی default mode network”، که تمامی عملکردهای ذهن را کنترل می کند، در افرادی که پیاده روی می کنند، فعالیت بهتری دارد. 

همچنین در صورت عملکرد خوب این بخش، ذهن فعالیت هایی را چون برنامه ریزی، حل ابهامات، استفاده از حافظه و انجام چند کار به صورت همزمان، بهتر انجام می دهد.

 

سايت منبع