زمان برگزاری :  27 الی 30 آبان ماه 1389

مکان برگزاری :  محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

تهران – بزرگراه چمران – محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران

گروه نمایشگاهی :  خودرو ، موتور سیکلت ، دوچرخه