مطالعات طراحي سامانه يكپارچه دوچرخه‌سواري مشهد پايان يافت.
به گزارش سازمان ترافيك مشهد، امروزه يكي از مهم‌ترين مشكلات كلان‌شهرها، ترافيك سنگين و عوارض منفي ناشي از آن است.
عوارضي نظير آلودگي هوا، آلودگي صوتي، اتلاف زمان و منابع انرژي باارزش نظير بنزين از مهم‌ترين پيامدها و مشكلات است.
در اين ميان فراهم‌سازي تسهيلات لازم براي گسترش سفرهاي پياده و بادوچرخه از جمله طرح‌هاي مورد توجه كارشناسان و مسئولان بوده است به طوري كه به منظور اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 1385و سياست‌هاي ستاد توسعه حمل و نقل همگاني ضمن تقسيم‌بندي شهرها براساس جمعيت و اهميت به شش گروه مختلف زيرساخت لازم براي راه‌اندازي سامانه دوچرخه‌سواري و ترويج استفاده از آن به عنوان يكي از تدابير ضروري براي تمام‌ اين گروه‌ها مطرح كرده‌اند.
ناگفته پيداست كه استفاده از دوچرخه براي سفرهاي شهري علاوه بر كاهش حجم ترافيك، اثرات ديگري نظير كاهش آلاينده‌هاي حمل و نقل، كاهش مصرف سوخت و ايجاد جامعه‌اي با نشاط و سالم را به دنبال دارد.
با توجه به مزاياي استفاده از دوچرخه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهر مشهد نيز مطالعات طراحي سامانه يكپارچه دوچرخه‌سواري مشهد را از دو سال قبل در دستور كار خود قرار داده و در حال حاضر اين مطالعه به اتمام رسيده است.
مسئول حوزه برنامه‌ريزي و مطالعات سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد با اعلام اتمام مطالعات طراحي شبكه دوچرخه‌سواري مشهد‌ گفت: براساس مطالعات انجام شده، اجراي اين طرح مستلزم حدود 41 ميليارد ريال هزينه است و در مقابل تنها در سال نخست اجراي اين طرح در حدود 104 ميليارد ريال منافع ايجاد ‌مي‌كند كه اين مسئله بيانگر اقتصادي بودن اجراي طرح است.
ميثم ضيايي خاطرنشان كرد: در مطالعات ساماندهي شبكه دوچرخه‌سواري مشهد، جايگاه دوچرخه در سفرهاي روزانه ساكنين شهر مشهد بررسي شده است و سپس قالب كلي شبكه دوچرخه‌سواري مشهد تعيين و طراحي شده است. وي با اشاره به مزاياي استفاده از دوچرخه خاطرنشان كرد: اين وسيله نقليه براي گروه خاصي از افراد نظير دانش‌آموزان مطلوبيت ويژه‌اي دارد كه در حال حاضر متاسفانه ميزان استفاده دوچرخه در سفرهاي روزانه شهروندان پايين است. وي با بيان اينكه استفاده از دوچرخه طي سال‌هاي اخير كاهش يافته است، افزود: افزايش درآمد خانوارها، افزايش رفاه‌طلبي، رشد بي‌سابقه سرانه مالكيت خودرو، موتور سيكلت در سال‌هاي اخير، عدم سرمايه‌گذاري مناسب در ترغيب و تشويق مردم به استفاده از دوچرخه و عدم سرمايه‌گذاري مناسب در راستاي تقويت زيرساخت‌هاي دوچرخه، نظير خطوط ويژه دوچرخه از مهم‌ترين عوامل كاهش استفاده از دوچرخه در سيستم حمل و نقل بوده است.
ضيايي با استناد به مطالعات انجام شده‌ اظهار داشت: در صورت احداث مسير دوچرخه‌سواري 10 درصد از سفرهاي وسيله نقليه شخصي با طول كمتر از پنج كيلومتر براي افق كوتاه مدت و 15 درصد از سفرهاي وسيله نقليه شخصي با طول كمتر از پنج كيلومتر براي افق بلند مدت به دوچرخه منتقل شود.
به گفته وي در اين مطالعات همچنين پرتردد ترين مسيرهاي دوچرخه‌سواري در مشهد تعيين شده و با در نظر گرفتن مسائل ترافيكي شهر، چگونگي توزيع جريان تردد دوچرخه در شبكه شهر مشهد، مشخص شده است.
مسئول حوزه برنامه‌ريزي و مطالعات سازمان حمل و نقل و ترافيك مشهد خاطرنشان كرد: به‌منظور احداث مسير دوچرخه در شهر مشهد، مسيرهاي داراي ظرفيت بالا را شناسايي كرده‌ايم و اين طراحي به گونه‌اي است كه تقريبا از هر ناحيه در شهر مشهد يك مسير دوچرخه مي‌تواند عبور كند.
وي ادامه داد: پس از تلفيق بررسي‌هاي صورت گرفته، شبكه جامع دوچرخه‌سواري با طولي بالغ بر 120 كيلومتر به عنوان شبكه نهايي يكپارچه دوچرخه سواري مشهد تعيين شد.
وي در مورد فضاهاي لازم براي پارك دوچرخه گفت: به منظور هماهنگي بين سيستم حمل و نقل همگاني و شبكه يكپارچه دوچرخه‌سواري، ايستگاه‌ها و پايانه‌هاي مهم حمل و نقل همگاني در شهر مشهد شناسايي شده‌اند، تا زمينه براي شناسايي فضاهاي لازم براي پارك دوچرخه و ايستگاه‌هاي كرايه دوچرخه فراهم شود.
ضيايي خاطر نشان كرد: براي استفاده ايمن و آسان دوچرخه‌سواران 13 ايستگاه اصلي كرايه دوچرخه با ظرفيت 40 دوچرخه و 24 ايستگاه فرعي كرايه دوچرخه با ظرفيت 20 دوچرخه در محدوده شبكه پيوسته دوچرخه سواران مشهد به همراه سيستم متناسب كرايه دوچرخه پيشنهاد شده است.

http://www.siasatrooz.ir/CNewsRDetailOnline.aspx?QSCNDId=17147&QSDNId=1