کاهش تراکم ترافیک

کاهش مشکلات پارکینگ

صرفه‌جوئی‌های اقتصادی

کاهش ریسک تصادفات

کاهش مصرف انرژی

کاهش آلودگی‌های زیست محیطی

افزایش سلامتی مسافران (ورزش)

استفاده بعنوان فیدر در حمل و نقل عمومی

معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران فروردين 1389

فرستنده : سيد مصطفي حسيني