به گزارش ايرنا در آيين افتتاح اين ايستگاه، شهردار منطقه چهار هدف از راه اندازي ايستگاههاي دوچرخه را جلوگيري از آلودگي هوا، کاهش تردد و ترافيک  وسايط نقليه و تامين سلامت مردم بيان کرد.
“علي رضا پرهام” با بيان اينکه حجم تراکم خودروها از يکسو و افزايش بيماري هاي قلبي و ريوي ناشي ازعدم تحرک مورد نياز، شهروندان را رنج مي دهد ، گفت: گسترش و احياي فرهنگ سنتي و ديرپاي دوچرخه سواري دراصفهان ارزش هاي ماندگاري را در فرهنگ عبور و مرور شهروندان برجاي مي گذارد.
وي کاهش مشکلات پارکينگ و مصرف انرژي را از جمله اهداف ديگر راه اندازي ايستگاه هاي دوچرخه سواري دراصفهان بيان و تاکيد کرد اين عوامل از مزاياي دوچرخه سواري محسوب مي شود.
دومين ايستگاه دوچرخه سواري کلان شهر اصفهان در ميدان بزرگمهر با تجهيز 30 دوچرخه آغاز به کار کرد.
زمستان سال قبل نخستين ايستگاه دوچرخه سواري اصفهان درخيابان چهار باغ عباسي اين شهر راه اندازي شد.

منبع : خبرگزاری ایرنا