پزشکی ورزشی تخصصی است که به پیشگیری، تشخیص و درمان آسیب هایی که درتمرینات و مسابقات ورزشی رخ داده اند،مخصوصا صدمات مربوط یه چرخش و پیچش مفصلی  که منجر به آسیب عضلات،تاندون ها(زردپی)،لیگامان ها(رباط)،منیسک(مینیسک)،استخوان و خود مفاصل میشود،میپردازد.با اقتباس از Wikipedia

شاخه ای از پزشکی، در ارتباط با تناسب فیزیکی و همچنین تشخیص و درمان آسیب های ناشی از فعالیتهای ورزشی است،۱۹۸۰:  MeSH Pubmed

پزشکی ورزش شاخه ی متنوع و گسترده ای از پزشکی است که نه تنها به درمان و توان بخشی بلکه بر پیشگیری نیز تاُکید دارد.

در ایران نیز در رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی به آن پرداخته شده است و هم اکنون نیز در سالهای اخیر رشته ی تخصصی آن در دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران تدریس می شود.

علاوه بر این در طب ورزش به: تناسب و سلامت،تغذیه و رژیم های غذایی ،دوپینگ و… در ورزش و ورزشکاران می پردازد

در زیر نمونه هایی از تعاریف پزشکی ورزشی (طب ورزش) از سایت های معتبر خارجی آمده است:

Definitions of sports medicine on the Web

The field of medicine concerned with physical fitness and the prevention, diagnosis, and treatment of injuries sustained in sports or exercise …
healthresources.caremark.com/topic/medglossary

 

A branch of medicine that specializes in the prevention and treatment of injuries resulting from training for and participation in athletic events. Among the most common sports injuries are shin splints, runner’s knee, pulled hamstring muscles, Achilles tendonitis, and ankle sprain. …
www.biotechmedia.com/definitions-s.html

 

A medical specialty concerned with the prevention and treatment of injuries and diseases that are related to participation in sports.
www.bluecrossblueshieldofminnesota.com/bc/wcs/groups/bcbsmn/@mbc_bluecrossmn/documents/public/mbc1_glb_glossary_pz.hcsp

 

The diagnosis and treatment of injuries and medical problems affecting athletes.
www.bcbstx.com/onlinedirectory/whatisthis/glossary.htm

 

Medical and non-surgical treatment of an illness or injury which occurs as a result of a recreational activity.
www.century-health.com/glossary.asp

 

Diagnosis and treatment of sports related injuries as well as emphasis on prevention of injury and illness.
www.unityhealth.com/Provider_Lookup/Terms___Definitions/index.htm

 

the branch of medicine concerned with the treatment of injuries or illness resulting from athletic activities
wordnet.princeton.edu/perl/webwn

 

Sports medicine or sport medicine is an interdisciplinary subspecialty of medicine which deals with the treatment and preventive care of athletes, both amateur and professional. …
en.wikipedia.org/wiki/Sports medicine