شناسگرهای میکرو ویو و مادون قرمز


علامت شمارشگر معکوس نصب شده بر روی تابلو


تابلو های شمارشگر معکوس در ارتباط با ایمنی و اطلاع عابرین پیاده می باشد که به آنها اطلاع میدهد زمان باقی مانده برای عبور آنها در یک تقاطع چقدر می باشد.

در استفاده ازاین تکنولوژی فرض بر این است که افراد پیاده با استفاده از اطلاعات ارایه شده توسط آن قادر به تصمیم گیری بهتر درباره زمان ورود یا عدم ورود و یا افزایش سرعت برای خروج از مسیر عابر پیاده در یک تقاطع می باشند.

در این تابلو در زمان مجاز عبور علائمی چون WALK  یا نمایشگر در حال حرکت و یا … استفاده شده و در زمان غیر مجاز از علامت دست (نماد ایست)، DON’T WALK و … استفاده می گردد.

در زمان اعلام عدم حرکت در تابلو نمایشگر شمارنده معکوس عدد صفر نمایش داده می شود.

برجسته نمایی سه بعدی خطوط عابر پیاده


در این روش با استفاده از تکنیک های طراحی و نقاشی سه بعدی و نیز اضافه نمودن شبرنگ های مورد نیاز امکان تشخیص بالاتری را برای دید رانندگان از مکان قرار گرفتن خط کشی عابر پیاده ایجاد می نمایند.

Detection Zone

قسمتهايي از تدريس : دكتر مروجي دوره طراحي شهر برای پیاده و دوچرخه و معلولین