معاون شهردار بجنورد گفت: 90 درصد از پیاده روهای شهرستان بجنورد برای معلولان مناسب سازی شده است.

محمد علی کشمیری در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای امسال مجموعا در سطح سه منطقه شهرداری بجنورد که شامل شهرداری منطقه یک، دو و مهر است اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 335 میلیون ریال برای بهسازی پیاده روهای شهرستان بجنورد اختصاص می یابد.

وی تصریح کرد: در بهسازی هایی که در سال جاری صورت می گیرد مناسب سازی پیاده روها ویژه معلولان رعایت می شود.

کشمیری افزود: با اختصاص اعتباری که امسال در بودجه شهرداری دیده شده است دیگر مشکلی در بحث مناسب سازی پیاده رو ها برای معلولین نخواهیم داشت.

وی همچنین اظهار داشت: شهرداری منطقه یک بجنورد نیز در سال جاری از محل منابع داخلی مبلغ 100 میلیون ریال برای مناسب سازی پیاده روهای ویژه معلولین اختصاص می دهد.

منبع : خبرگزاری مهر