دوچرخه سواری یک روش رایج و عمومی  برای حمل و نقل و سرگرمی در هلند است .
این کشور به خوبی مجهز به مسیرهای دوچرخه وسایر امکانات مستقل دوچرخه میباشد .

در برخی پارک های این کشور دوچرخه های رایگان جهت استفاده شهروندان وجود دارد .

 

دوچرخه های سفید برای استفاده رایگان در پارک ملی hoge veluwe  کشور هلند
دوچرخه رایگان هلند