در برخی کشورها در مسیرهای دوچرخه سطل زباله هایی مخصوص دوچرخه سواران قرار داده می شود که طراحی آن ها نیز به گونه ای است که دوچرخه سوار بتواند به راحتی زباله را داخل سطل بیندازد .

سطل زباله مخصوص دوچرخه