به راحتی می توانید با دوچرخه سواری موجب کاهش چربی های اضافی بدنتان و تقویت قلب و پائین نگهداشتن فشار خونتان شوید،انرژی تان را بالا ببرید،تنش های روزمره ناشی از فشار کاری و زندگی تان را کاهش بدهید و در پایان روز به یک آرامش نسبی برسید . قطعاٌ می توان گفت دوچرخه سواری یکی از معدود ورزش هائی است که می توانید ساعت ها به آن بپردازید و انرژی زیادی را مصرف کنید و وزنتان را پائین بیاورید ،البته غیر از استفاده های ورزشی فوق از دوچرخه سواری ،لذت بیشتری می توانید ببرید !

با گردش در طبیعت در روزهای تعطیلات آخر هفته در مسیر های خارج از شهر و کوهها و بیابان ها و همه جای طبیعت به لذت وافری دست خواهید یافت .

در حال حاضر دوچرخه هائی ساخته شده که با امکانات بهتر و وسائل   مدرن تر امکان دست یابی به مسیرهای بیشتر در یک زمان ثابت با دوچرخه است ،چرا که با سرعت بیشتر از مناطق زیبای طبیعی دیدن می کنید ودر آخر یک روز تعطیل خستگی های یک هفته کار مشقت آمیز را از تن بیرون می کنید .

اغلب مسابقات دوچرخه سواری بر اساس استقامت دوچرخه سوار انجام     می شود که نشان دهنده توان استقامتی دوچرخه سوار است و به دلیل اینکه ورزشی استقامتی است، موجب مصرف چربی ها در فرآیند استقامت        می شود. در مسابقاتی که در پیست ها و به صورت سرعتی انجام می شود تلاش زیاد  موجب مصرف مواد قندی اضافی بدن می شود .

در پایان متذکر می شویم که دوچرخه سواری موجب سلامت روح و جسم شما می شود پس از آن غفلت نکنید!