سهولت زیباسازی

شرح

بتن مقاوم

آسان

سطح صاف و یکنواخت بدست می آید. تعدد رنگ، شکل ظاهری و طرح امکان بوجود آوردن معماری زیبایی را مقدور سازد.

سنگ

سخت

زیبایی، ثبات و احساسی از معماری قدیمی را ایجاد نماید.

بتن منقوش

سخت

سطح مذکور معمولا رنگ ها گوناگونی دارد. از فواصل دور ظاهری شکیل دارد ولی از نزدیک ظاهری ناخوشایند دارد.

آجرهای رس

سخت

سطح مذکور معمولا به رنگ قرمز تیره و قهوه ای-قرمز دارد. شکل قطعات تشکیل دهنده سطح محدود می باشد.

بتن معمولي

آسان

سطح مذکور معمولا به رنگ خاکستری و قهوه ای روشن دارد. می توان کل سطح و یا روی آن را رنگ نمود.

آسفالت

آسان

تعداد رنگ بسیارمحدودی دارد. لبه های سطوح دید منظمی ندارد. ترک های موجود در سطح توسعه می یابد و شکل ظاهری را ناخوشایند می نماید.

سنگ ريزه و شن

سخت

ظاهر و دیدی روستایی ایجاد می نماید. ظاهر سطح با توجه به نوع سنگ و رنگ آن تغییر می نماید.