مسیر سبز، مسیر ویژه دوچرخه سواری تفریحی در جزیره کیش، یكی از طولانی ترین مسیرهای دوچرخه سواری کشور است. به طور کلی ، برای استفاده از دوچرخه به عنوان یک مد حمل و نقل ، سیستم دوچرخه سواری در کیش طرح ریزی و ایجاد نشده است، بلکه صرفاً به احداث یک مسیر دوچرخه سواری کیش اکتفا شده و اگرچه این مسیر توسط بخش خصوصی اداره می شود ولی نظیر سایر بخش های کشور طراحی و ساخت مسیر توسط بخش دولتی و بهره برداری از آن به بخش خصوصی واگذار شده است.

به دلیل عدم واگذاری همزمان تعمیرات و نگه داری مسیر و عدم پیش بینی درصدی از اجاره ی دوچرخه به بخش خصوصی بهره بردار، بهره بردار تلاشی در جهت افزایش تعداد دوچرخه سواران و استفاده از این مسیر نمی کند، در واقع استقبال زیادی از این مسیر نشده و به ظرفیت واقعی بهره برداری نزدیک نشده است. بهره بردار برای این مسیر تبلیغات و بازاریابی انجام نمی‌دهد و تنها تبلیغاتی که برای استفاده از این مسیر می شود، توسط هتل ها و به عنوان جاذبه های گردشگری کیش صورت می گیرد و از این رو، تقریباً براساس ظرفیت آن ، بلااستفاده شده و بیشترین استفاده‌ی آن، منحصر به برگزاری مسابقات دوچرخه‌سواری نظیر مسابقات آسیایـی یا کشوری است که به ندرت و در صورت نیاز، بهره‌برداری توسط فدراسیون ورزش‌های کیش صورت می‌گیرد.

عدم تعمیرات بهنگام مسیر باعث استهلاک، فرسایش و ایجاد گودال ها در مسیر شده که ایمنـی دوچرخه سواران و انگیزه ی آنان را کاهش داده است. طراحی مسیر و مستهلک بودن دوچرخه های موجود نیز گاهاً دوچرخه سواران را با مخاطراتی مواجه می‌سازد.

مسیر ویژه دوچرخه سواری با توجه به هدف تفریحی آن، طوری طراحی شده که چشم اندازهای زیبای دریا، سواحل، بوستان ها، نخلستان ها و پوشش گیاهی جزیره ، انگیزه ی افراد را برای دوچرخه سواری افزایش دهد. حدود 75 كیلومتر طول دارد ولی 5 کیلومتر آن در کنار نوار ساحلی و جنب اسکله از قابلیت بیشتری برای دوچرخه سواری دارد. بقیه ی مسیر به دلیل استفاده ی کمتر از طراحی فضای سبز و حالت بایر بودن زمین های اطراف و نیز در برخی از مناطق مجاورت مناطق مسکونی، مورد استقبال دوچرخه سواران قرار نمی گیرد.

این مسیر بصورت دوطرفه با دو lane   به صورت off-road  و Bike path مستقل از جاده ی ویژه خودرو طراحی شده است؛ از این رو، از ایمنی نسبتاً قابل قبولی برخوردار است. با احداث این مسیر ، از دوچرخه به عنوان مد حمل و نقل جایگزین خودرو استفاده نمی شود و افراد با انگیزه ورزش و تفریح از دوچرخه سواری در این مسیر استفاده می کنند. لذا طراحی و ساخت مسیر ویژه، تأثیری در کاهش استفاده از خودرو درجزیره ندارد. با این وصف به دلیل عدم استقبال، در حال حاضر دوچرخه سواری در کیش به عنوان مد حمل و نقل و نیز برای مقاصد تفریحی، در کنار جاده های خودرو، بدون در نظر گرفتن خط ویژه دوچرخه سواری و علائم و نشانه ها و … نیز صورت می گیرد. از این رو، به نظر می‌رسد چنانچه به دوچرخه‌سواری در کیش ، به عنوان یک سیستم و در یک طرح جامع بازنگری شود، مورد استقبال بیشتری قرار می‌گیرد . با توجه به آلودگی کم هوای کیش، امکان بهره‌برداری از این مد حمل و نقل به سادگی وجود دارد، تنها مانع موجود گرمای هوا در فصول گرم سال است که ممکن است تا حدی مانع از گسترش این مد حمل و نقل شود.

بخش اصلی مسیر دوچرخه سواری به موازات جاده جهان(جاده کمربندی کیش)، در حاشیه نوار ساحلی احداث شده است. ایستگاه‌های ویژه در اسکله تفریحی و نیز بعضی از مراکز خرید برای اجاره و پارک دوچرخه معمولی و برقی واسکوتر طراحی شده است.

در مسیر ویژه دوچرخه‌سواری کیش ، محدودیتی برای دوچرخه سواری خانم ها وجود ندارد و مسیر ویژه ی دوچرخه سواری با علائم ، تابلوها و نمادهای ویژه  مشخص شده است.

(تصاویر مربوطه به مسیر ویژه دوچرخه سواری در جزیره کیش)

م . شابه پور