دويدن از نظر مصرف كردن و سوزاندن كالري ،‌ از هر نوع از ورزش و تمرين بدني ديگري سبقت مي گيرد

در هنگام پياده روي يك پا هميشه در تماس با زمين است بنابراين آسان تر است. مزاياي پياده روي از نظر سوزاندن كالري زياد است. افرادي كه پياده روي مي كنند اغلب نسبت به افراد بدون تحرك و دوندگان كمتر بيمار مي شوند. مطالعه اي نشان داده كه اين افراد نسبت به كساني كه پياده روي نمي كنند 50 درصد كمتر به سرماخوردگي مبتلا مي شوند و در ضمن  تعداد  گلبول هاي سفيد خونشان كه به ويروس ها حمله ور مي شوند افزايش مي يابد. دويدن از طريق كاهش فشارخون ، كاهش خطر ديابت ، افزايش كلسترول خوب و كمك به آب كردن چربي مازاد بدن ، بر علل بروز بيماري قلبي تأثير مي گذارد. مطالعه ديگري نشان داده است زناني كه حداقل سه ساعت در هفته پياده روي تند مي كنند معادل زناني كه به مدت 90 دقيقه در يك هفته به انجام نرمش شديد مي پردازند در برابر بيماري قلبي محافظت مي شوند. دويدن در افرادي كه به آن عادت ندارند مي تواند به افزايش ميزان استرس و اضطراب منجر شود اما مطالعات نشان مي دهد كه در طولاني مدت ، دويدن مي تواند شما را در برابر استرس و افسردگي مقاوم تر كند. به نظر مي رسد ورزش و تمرين ملايم در تسكين اضطراب ، بيش از ورزش هاي شديد موثر باشد. دويدن مي تواند به افزايش فشار روي نخاع و افزايش درد كمر منجر شود. به خصوص در دوندگاني كه از تكنيك صحيح استفاده نمي كنند و داراي انعطاف پذيري كم و يا طاقت ضعيف هستند. مطالعه اي جديد نشان مي دهد كه سه ساعت پياده روي در هفته بسيار مؤثرتر از تمرينات مربوط به كمر و پشت در كاهش درد افرادي است كه از درد پشت و كمر ،‌ رنج مي برند

 

سايت منبع