به گزارش شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، این دوچرخه عجیب و غریب به شکل گیتار است. ارتفاع این دوچرخه چهارده فوت (چهار متر و بیست،سانتی متر) است.

این دوچرخه را یک دوچرخه ساز آلمانی طراحی و ساخته است. این دوچرخه آلمانی نوعی رکورد به شمار می رود.

هدایت کننده این دوچرخه باید به صورت نیمه خوابیده روی زین آن قرار بگیرد و با حرکت پدالها دوچرخه عظیم خود را هدایت کند. برای ساخت این دوچرخه گیتار شکل از لوله های سبک آلومینیوم استفاده شده است. میزان آلومینیوم بکار رفته در ساخت این دوچرخه معادل یک هزار فوت لوله آلومینیوم (سیصد متر ) است.

عجیبترین دوچرخه جهان

 

سايت منبع