بدلیل گستردگی و تنوع کاربرد دوچرخه نمی توان آمار دقیقی از تعداد افرادی که از آن استفاده می کنند بدست آورد .

براساس گزارش NHTS  در سال 2002 حدود 57 میلیون نفر حداقل یکباراز دوچرخه استفاده کرده اند ، این آمار شامل 37 درصد از جمعیت بالای شانزده سال در کشور آمریکاست .

انگیزه دوچرخه سواری

افرادی که از دوچرخه استفاده می کنند دارای انگیزه های متفاوتی هستند.

براساس آمارهای مربوط به سال 2003 قویترین انگیزه مردم جهت دوچرخه سواری ، ورزش کردن و کسب سلامتی است که حدود 41 درصد را به خود اختصاص داده است و 37 درصد نیز با انگیزه تفریحی- گردشی به دوچرخه سواری می پردازند.

و تنها 5 درصد از آنها برای رفتن به محل کار خود از دوچرخه استفاده می کنند.

جدول زیر انگیزه های دوچرخه سواران در سال 2002 را نشان می دهد .

انگیزه                                                                 درصد
تفریح                                                                 26 درصد
سلامتی و ورزش                                                23.6 درصد
رفتن به منزل                                                      14.2 درصد
امور شخصی                                                      13.9 درصد
دیدن دوستان و خویشاوندان                                  10.2 درصد
رفتن به مدرسه و محل کار                                      5.0 درصد
دوچرخه سواری                                                    2.3 درصد
سایر                                                                  4.9 درصد

سن افراد در انتخاب نوع حمل و نقل نقش بسیار تعیین کننده ای دارد و بطور مشخص افراد جوانتر بیشتر از این روش حمل و نقل استفاده می کنند.

گروه سنی 15-5 سال 4 برابر بیشتر از گروه سنی 64-40 سال از دوچرخه استفاده می کنند.

جدول زیر درصد استفاده از دوچرخه بر اساس گروههای مختلف سنی را نشان می دهد .

گروه سنی                                                             درصد
گروه سنی 15-5 سال                                                   3.2
گروه سنی 24-16 سال                                                 0.6
گروه سنی 39-25 سال                                                 0.6
گروه سنی 64-40 سال                                                 0.4
گروه سنی بالای 65 سال                                              0.4
سایر                                                                         0.9

لازم به ذکر است که حدود 1.2 درصد از کل سفرهای انجام شده توسط مردان و تنها 0.5 درصد از کل سفرهای زنان با دوچرخه انجام می شود.

اکثر سفرهای انجام شده با دوچرخه در جاده هایی بدون امکانات مورد نیاز دوچرخه سواران انجام می شود .

وجود شبکه مسیرهای دوچرخه و امکانات ویژه ، تاثیر مستقیمی بر میزان استفاده از دوچرخه دارد.

جدول زیر میزان استفاده از مسیرهای متفاوت را نشان می دهد.

نوع مسیر                                                              درصد
جاده                                                                       48.1
پیاده رو                                                                   13.6
مسیر دوچرخه / پیاده راه                                            13.1
شانه جاده ها                                                          12.8
جاده های بدون روکش                                                5.2
سایر                                                                       2.1

بطور متوسط طول مسیرهایی که با دوچرخه طی شده است حدود 3.0 مایل است . البته طول مسیر به انگیزه دوچرخه سوار بستگی دارد و طول مسیرهای که با انگیزه ورزشی و تفریحی طی می شوند بیش از 5.6 مایل بوده و سایر سفرها نیز بطور کلی حدود 2.2 مایل بوده است.

منبع: www.ttic.ir