در روز جهانی دوچرخه‌سواری، جو بایدن، رئیس‌جمهور و بانوی اول آمریکا سوار دوچرخه شدند.