مدیر کل امور اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: تداخل مسیر تردد عابران پیاده و دوچرخه در چهارباغ مشکل آفرین شده، از این رو کارشناسان معاونت حمل و نقل در حال بررسی راهکاری هستند تا تفکیک مسیرها انجام و مشکل تداخل عابرپیاده و دوچرخه رفع شود.

حمید آقایی در گفت و گو با ایمنا، اظهار کرد: اجرای مسیرهای دوچرخه در مناطق ۱۵ گانه شهر آغاز و تاکنون ۱۵۰ کیلومتر از آن احداث شده است.

وی تصریح کرد: اتصالات مسیرهای دوچرخه در تقاطع‌ها و میادین در دستور کار قرار گرفته، طرح‌های مربوط به مناطق ابلاغ شده و اخیراً تعدادی از مناطق در حال تکمیل مسیرها در تقاطع‌ها هستند.

مدیر کل امور اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان افزود: اتصالات مسیرهای دوچرخه در مناطق یک، سه و هشت شهرداری آغاز شده و در سایر مناطق نیز طرح مربوط به آن در حال طراحی و ابلاغ است.

وی با تاکید بر اینکه مسیرهای دوچرخه در نزدیک حریم تقاطع‌ها باید ایمن و تردد دوچرخه سواران از مسیری ایمن انجام شود، گفت: کارشناسان معاونت حمل و نقل و ترافیک در حال تهیه و ابلاغ طرح‌ها هستند.

آقایی گفت: با توجه به اینکه مسیرهای دوچرخه سواری در سطح خیابان‌ها تکمیل شده، ۴۰ درصد اتصالات مسیرها نیز انجام شده و امیدواریم تا پایان سال این مسیرها را تکمیل کنیم.

وی با اشاره به اصلاح مسیر دوچرخه سواری در چهارباغ عباسی، اظهار کرد: تداخل مسیر تردد عابران پیاده و دوچرخه در چهارباغ مشکل آفرین شده از این رو کارشناسان معاونت حمل و نقل در حال بررسی راهکاری هستند تا تفکیک مسیرها انجام و مشکل تداخل عابرپیاده و دوچرخه رفع شود.