بسیاری افراد اگر بخواهند یک اسکوتر راحت و پرقدرت داشته باشند، در ذهن‌شان وسپا را تجسم می‌کنند. اما وسپا هرگز قدرت و گشتاور چشم‌گیری ندارد؛ بنابراین ب‌ام‌و این انتخاب را برای شما آسان کرده است. همان‌طور که در دنیای اسپرت خودروها، باواریایی‌ها از جایگاه ویژه‌ای...