معاون عمرانی استاندار تهران گفت: آرم طرح ترافیک در مهر به مدت یک هفته در راستای کاهش ترافیک آغاز سال تحصیلی به فروش نمی‌رسد.

خبرگزاری فارس: آرم طرح ترافيك روزانه به مدت يك هفته به فروش نمي‌رسد

محمدرضا محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس درباره تمهیداتی که برای کاهش ترافیک سال تحصیلی جدید در نظر گرفته‌اند اظهار داشت: در هفته نخست مهر کمتر از هزار تقاضای آرم طرح ترافیک داشته‌ایم که به دلیل کاهش ترافیک در شهر تهران به مدت یک هفته این آرم به فروش نمی‌رسد.

وی با اشاره به اینکه با آغاز سال جدید شاهد افزایش ترافیک هستیم، ادامه داد: 7 هزار پلیس راهنمایی و رانندگی و 600 دوربین ترافیکی در شهر تهران فعال هستند.

معاون عمرانی استاندار تهران بیان داشت: 7 قطار مترو با 45 واگن به متروی شهر تهران اضافه شده است که با اضافه شدن این قطارها فاصله‌ توقف در ایستگاه بعدی از یک تا سه دقیقه کاهش می‌یابد.