نام مخترع موتور دو چرخ Segway که در هفته جاري طي راندن يکي از اختراعات خود دچار سانحه شده و کشته شد به ليست دانشمندان و مخترعاني که به دست اختراعات خود کشته شده اند افزوده شد.

يک اختراع خوب مي تواند برايتان چندان مفيد نباشد، همانطور که براي مدير شرکت توليد کننده وسايل نقليه موسوم به Segway خوب نبود زيرا وي هنگام راندن يکي از اين نقليه هاي دو چرخ ابداعي خودش، تصادف کرد و جانش را از دست داد.

اما اين تنها اختراعي نيست که با کشتن مخترع خود موجب شگفتي شده است. صنعت هوانوردي ليستي از اختراعات دارد که طي سالهاي گذشته نتايج وارونه اي از خود نشان داده اند و نه تنها مفيد واقع نشده اند بلکه خسارات مالي و جاني به جا گذاشته اند.

دانشمند مسلمان اسماعيل ابن جوهري در حدود هزار سال پيش تقريبا از اينکه اختراع وسيله پرنده اي متشکل از بالهاي چوبي و چند قطعه طناب مي تواند وي را به پرواز درآورد مطمئن بود. اما در واقع نتوانست پرواز کند و اين نکته را به سرعت و پس از اينکه از بام يک مسجد به پايين پريد، دريافت.

اين سنت ايکاروسي (افسانه اي يوناني درباره پرواز) براي قرنها ادامه داشت: اوتو ليلينتال يکي از پيشگامان پرواز انسان در قرن نوزدهم در اثر سقوط هواپيما و شکستن ستون فقرات جان خود را در سال 1896 از دست داد و فرانتز ريچلت، خياط فرانسوي که فکر مي کرد چترنجات کاربردي را اختراع کرده است، درخواست دوستانش را براي استفاده از آدمکي مصنوعي براي آزمايش اين چتر نپذيرفت و در سال 1912 چتر خود را با بالا رفتن از برج ايفل و پريدن از بالاي اين برج به آزمايش گذاشت و جان خود را از دست داد.

البته قربانيان اختراعات جديد به صنعت هوانوردي ختم نمي شوند: ويليام بولاک دستگاه چاپ چرخشي ابداع کرد که در آن از رولهاي متوالي کاغذ استفاده مي شد و سرعت چاپ را افزايش مي داد. زماني که وي در سال 1867 در فيلادلفيا در حال نصب اين ماشين جديد بود، پايش آسيب ديده و دچار شکستگي شديد شد که اين جراحت شديد وي به قانقاريا تبديل شده و در نهايت هنگامي که تحت جراحي قطع عضو قرار گرفته بود، جان خود را از دست داد.

ماري کوري دانشمند لهستاني که مطالعاتش منجر به کشف پولونيوم و راديوم شد، در طول حيات خود توانست دو جايزه نوبل دريافت کند، اما در سال 1934 سرطان پوست ناشي از قرار گيري در معرض پرتوهاي مضر مواد مختلف در طول تحقيقاتش، وي را به کام مرگ کشاند.

ريگنت جيمز داگلاس، چهارمين کنت مورتون، که به خاطر اختراع کشنده اش، نوعي گيوتين، شهرت دارد نيز از دسته مخترعيني است که به دست اختراع خودش کشته شد.

“هنري وينستنلي” مخترع فانوس دريايي در سال 1703 در دريا گم شد و هرگز پيدا نشد، و جيم فيکس که براي فرهنگ سازي ورزش دو همگاني تلاش بسياري کرده بود نيز در هنگام دويدن جان خود را از دست داد.


منبع
www.itexperts.ir